Begeleider kinderen tijdens een gezinsvakantie

Stichting Wigwam organiseert vakanties voor (gezinnen met) kinderen of jongeren met een beperking. Tijdens deze vakanties krijgen alle kinderen van het gezin een gevarieerd programma aangeboden. De kinderen met een beperking krijgen één op één begeleiding en de broertjes en zusjes worden in groepjes begeleidt. Wigwamvakanties duren één of twee weken en worden tijdens de schoolvakanties gehouden op diverse locaties. Zie voor meer informatie: https://www.stichtingwigwam.nl/

Wat doe je als begeleider 'brusjes' tijdens een gezinsvakantie?
- Gedurende het activiteitenprogramma ben je, evt. samen met een andere vrijwilliger, het maatje van een aantal brusjes.
- Afhankelijk van de behoefte van de kinderen ondersteun je bv. bij het bieden van structuur, bij het samenspelen, bij de maaltijden of bij de verzorging.
- Je onderhoudt contact met de ouders van de brusjes over bijzonderheden van die dag.
Organisatie: Stichting Wigwam
Categorie: Kinderen/Jongeren
Locatie: Midden-Limburg
Opleiding: Anders
Ervaring: Geen
Tijden: 9.00-18.00
Plaats: Valkenburg
Aantal uren per week: 8-40
Aanvang: april 2021

Reageer op deze vacature