Vrijwilligerwerk: wat moet u weten?

Verzekering
De gemeente Echt-Susteren heeft voor inwoners en organisaties die vrijwilligerswerk doen, respectievelijk aanbieden, een collectieve verzekering afgesloten. Bent u bij een organisatie in Echt-Susteren actief als vrijwilliger, dan bent u dus automatisch verzekerd. Naast ongevallen, aansprakelijkheid, schade en inzittenden geldt deze ook voor bestuuraansprakelijkheid  Op de website van het Vrijwilligersnet (www.vrijwilligersnetnederland.nl)  vindt u ook informatie over de verzekeringsvoorwaarden en -polis.
Kijk ook bij Vrijwilligersverzekering

Wetten en regels
Op www.vrijwilligerswerk.nl leest u alles over de wet- en regelgeving op het gebied van vrijwilligerswerk. Ook vindt u er checklists, praktijkoefeningen, voorbeelden en veelgestelde vragen.

Onkosten- en reiskostenvergoeding
Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht om hun vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding te geven, maar dit gebeurt in praktijk wel vaak. Waar hebben vrijwilligers recht op? Moeten vergoedingen worden opgegeven aan de belastingdienst? De website www.vrijwilligerswerk.nl beantwoordt al deze vragen.

Vrijwilligerswerk en uitkering
Als u een uitkering krijgt, kan het goed zijn om vrijwilligerswerk te doen. U doet werkervaring op en ontmoet nieuwe mensen. Wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u dit wel afstemmen met de uitkeringsinstantie. Ontvangt u een uitkering van het UWV , dan vindt u op www.uwv.nl de voorwaarden voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Ontvangt u een uitkering van de gemeente, informeer dan bij uw consulent of kijk op deze pagina.

Verklaring omtrent gedrag
Voor sommige functies is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Een VOG voor vrijwillgers wordt aangevraagd door de vrijwilligersorganisatie via de gemeente. De gemeente stuurt de aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag van de dienst Justis. Dit orgaan beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of de VOG wordt afgegeven.

De kosten van de aanvraag worden meestal vergoed door vrijwilligersorganisaties. De aanvraag is onder bepaalde voorwaarden gratis voor vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking werken. Voor meer informatie zie hier.