Vrijwilligersvergoeding omhoog

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2024 gestegen van van € 1.900 naar € 2.100,=.

Een organisatie kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Over dit bedrag hoeft een organisatie geen belasting en premies te betalen. In 2023 kon een organisatie een maximale vergoeding geven van € 1.900. Per 1 januari 2024 is dit maximale bedrag verhoogd naar € 2.100.

De vergoeding per maand bedraagt in 2024 € 210,=. Dat was € 190,=.

Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding, dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding geeft om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Maximale vrijwilligersvergoeding 2024 – Voorwaarden.

Om gebruik te kunnen maken van de regels die de fiscus stelt voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Je organisatie valt niet onder de vennootschapsbelasting of je organisatie is daarvan vrijgesteld.

- Je organisatie is een sportvereniging of sportstichting, of een algemeen nut beogende instelling (ANBI status), en de vrijwilliger is niet bij je organisatie in dienst.

- De vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn of haar beroep.

- De vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en de tijd die het gedane werk in beslag neemt.

In de praktijk zie je dat steeds meer organisaties ertoe overgaan om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers. 2 vormen zijn populair:

  • Vrijwilligersvergoeding in de vorm van een reiskostenvergoeding. De OV kosten worden dan vergoed of er is een bedrag per kilometer wat de vrijwilliger mag declareren.
  • Vrijwilligersvergoeding in de vorm van een bedrag per keer dat men komt “vrijwilligen”. Denk bijvoorbeeld aan € 2,50 per dienst die een vrijwilliger draait.

 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Echt-Susteren

Het Steunpunt Vrijwilligers adviseert en ondersteunt vrijwilligers en bemiddelt tussen vraag en aanbod in gemeente Echt-Susteren. Wij richten ons op mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk én op organisaties die op zoek zijn naar extra handjes.

Op deze website staan actuele vacatures in Echt-Susteren en omgeving. Ook kunt u kosteloos vacatures plaatsen. Wilt u meer informatie over verzekeringen of de wetten en regels voor vrijwilligerswerk? Op deze website leest u er alles over.

LET OP: De door u op deze website ingevulde gegevens worden per mail rechtstreeks verzonden naar onze database en daar opgeslagen. De gegevens ingevuld bij de vacatures worden doorgezonden naar de organisatie en naar Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren.

Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren gaat uiterst zorgzaam met uw gegevens om conform de AVG wet.
Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen of eventuele informatie wilt, kunt u het contactformulier invullen met uw wens, wij zullen dit ook aan de betreffende organisatie laten weten.

Lees meer