Verzekering

Voor de vrijwilligers verzekeringen is de gemeente Echt-Susteren aangesloten bij het collectieve verzekeringspakket van: de Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland. 

Verzekeringen
Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen tegen de risico’s van 
aansprakelijkheid en ongevallen. Vanaf 1-1-2014 is ook  de Rechtsbijstanddekking  collectief verzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / “derden” veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie. De ongevallen verzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval overkomen tijdens werkzaamheden voor de 
organisatie, inclusief het komen van en gaan naar activiteiten. Onder de Vrijwilligerspolis zijn 
verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwilligers van de organisatie, stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages, mensen die in het kader van de participatiewet vrijwilligerswerk verrichten en verkeersregelaars.

Registratie niet meer nodig.
Voor registratie en aanmelding bij de Vrijwilligerspolis zijn geen namen van organisaties en contactpersonen meer nodig. Ook het aantal vrijwilligers is niet meer van belang. Alle vrijwilligersorganisaties en alle vrijwilligers in de gemeente zijn automatisch verzekerd.

Wat te doen bij schade?
Indien u schade heeft, kunt u op de website van Vrijwilligersnet een schadeformulier in vullen. Dit formulier kunt u vervolgens verzenden naar Vrijwilligersnet Nederland. Zij zullen de schade in behandeling nemen en u spoedig berichten. De vrijwilligerspolis is een aanvullende verzekering. Dat wil zeggen dat bij schade of een ongeval eerst de eigen verzekering van de betrokkene(n) wordt aangesproken. Als die ontbreekt of als die maar voor een gedeelte de schade of het ongeval dekt, dan vult de vrijwilligerspolis de dekking aan.

Nieuwsbrief.
Vrijwilligersnet geeft jaarlijks gratis een digitale Nieuwsbrief uit over de vrijwilligersverzekeringen. Meestal in de tweede helft van het jaar omdat zij u dan kunnen informeren over eventuele aanpassingen/wijzigingen voor het komend jaar. Als u deze Nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich op de website aanmelden. 

Enkele veel gestelde vragen over de Vrijwilligerspolis:

Uit welke verzekeringen bestaat de nieuwe vrijwilligerspolis?
De polis is samengesteld uit een schadeverzekering ongevallen voor vrijwilligers, een aansprakelijkheidsverzekering voor enerzijds de organisatie en anderzijds de vrijwilligers, een ongevallen-inzittenden-verzekering, een schadeverzekering voor verkeersdeelnemers en een (verenigings-)bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost de vrijwilligerspolis?
De vrijwilligerspolis is gratis voor alle inwoners en organisaties die actief zijn in het vrijwilligerswerk. De gemeente Echt-Susteren betaalt de premie. De premie wordt niet betaald uit het subsidiebudget dat voor verenigingen beschikbaar is.

Moeten vrijwilligers ergens geregistreerd staan om verzekerd te zijn?
Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers registreren. Besturen zijn verantwoordelijk voor wat er in en namens hun organisatie gebeurt en hebben daarom een zorgplicht voor hun leden en vrijwilligers. Mocht er zich een calamiteit voordoen (bijvoorbeeld een ongeval waarbij rij-ouders spelers naar een concert of wedstrijd brengen en halen), dan zal bij de vereniging (of stichting) worden aangeklopt om na te gaan wie er namens de club daarbij zijn ingezet. 
Voor de vrijwilligerspolis is het niet nodig dat individuele vrijwilligers bekend zijn. Het is wel goed als de verzekeraar weet hoeveel vrijwilligers in een organisatie actief zijn.

Zijn individuele vrijwilligers ook verzekerd?
Alle vrijwilligers zijn verzekerd als ze onverplicht, onbetaald, in georganiseerd verband en voor anderen of de samenleving actief zijn. 

Zijn mantelzorgers ook verzekerd?
Antwoord: ja, mensen die vrijwillige zorg verlenen of mantelzorger zijn, zijn ook verzekerd.

Zijn vrijwilligers die voor kerkelijke organisaties actief zijn ook verzekerd?
Antwoord: ja, voor zover er geen sprake is van een dienstverband en voldaan wordt aan de definitie van vrijwilligerswerk: onverplicht, onbetaald, in georganiseerd verband en voor anderen of de samenleving actief zijn.

Zijn vrijwilligers die voor een professionele organisatie actief zijn ook verzekerd?
Voor mixed organisaties (waarin werknemers en vrijwilligers werkzaam zijn) geldt dat alleen de vrijwilligers onder vrijwilligerspolis van de gemeente vallen. Denk aan een zorgcentrum waar vrijwilligers activiteiten begeleiden of een school waarvoor voorleesouders of verkeersbrigadiers actief zijn of een ziekenhuis waar gastvrouwen of gastheren de klanten wegwijs maken, of een bibliotheek waar vrijwilligers de inname en uitleen van boeken verzorgen.

Geldt de vrijwilligerspolis alleen voor inwoners van Echt-Susteren?
De vrijwilligerspolis geldt voor alle vrijwilligers die actief zijn voor organisaties die in Echt-Susteren gevestigd zijn, actief zijn en/of hun werkgebied hebben. Dus als een vereniging die in Echt-Susteren actief is, vrijwilligers uit een buurgemeente heeft, vallen die ook onder de verzekering.

Geldt de vrijwilligerspolis alleen voor vrijwilligersactiviteiten die in Echt-Susteren plaatsvinden?
De vrijwilligerspolis geldt voor alle vrijwilligersactiviteiten, ook als dat vrijwilligerswerk plaatsvindt in een andere gemeente. Denk aan uitwedstrijden van sportclubs en concerten of concoursen van muziekgezelschappen die elders plaatsvinden en waar vrijwilligers ook hun werk moeten doen.

Vallen leden die vrijwilligerswerk doen ook onder de vrijwilligerspolis?
Leden die hun ‘tak van sport’ beoefenen (het lid van de tennisclub dat tennist, of de schutter van de schutterij die schiet, of de muzikant die muziek maakt) doen dat niet als vrijwilliger, maar voor zichzelf en voor hun hobby. In die hoedanigheid vallen ze niet onder de vrijwilligerspolis. Maar zodra diezelfde personen bardienst draaien, leider van een team zijn, als commissielid of verenigingsbestuurder actief zijn of andere vrijwilligerstaken uitvoeren, vallen ze wel onder de vrijwilligerspolis. 

Dekt de vrijwilligerspolis ook diefstal als bij de vrijwillige penningmeester wordt ingebroken en de kleine kas van de club wordt buitgemaakt?
De vrijwilligerspolis dekt geen schade uit diefstal. Als penningmeesters voor hun clubactiviteiten een (kleine) kas in huis hebben, is het verstandig om dit te melden bij eigen inboedel/brand /diefstalverzekeraar en daarvoor dekking te vragen. Als het al niet in de polisvoorwaarden is opgenomen, kan het kasgeld tot een bepaalde limiet wellicht tegen een kleine vergoeding worden verzekerd.