Wat kun jij doen voor of in je buurt?

24-10-2023

De overheid rekent steeds meer op ‘burgerkracht’ in de samenleving, ofwel dat burgers in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen voor een betere samenleving. Begrippen als ‘mienskip’ of ‘naoberschap’ kom je steeds vaker tegen. Samen optrekken, samen zorgen voor een leefbare buurt.

 

Gemeenten zien o.a. graag dat mensen (meer) zorgdragen voor andere mensen in de buurt. Vaak gaat het dan om mensen die in meer of mindere mate ‘kwetsbaar’ zijn. Deze kwetsbaarheid kan zich op vele manieren uiten: psychisch, sociaal, fysiek of economisch. De trend is dat mensen langer thuis (moeten) blijven wonen, ook als zij een grotere hulpvraag krijgen. Steeds vaker wordt eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld.

Vanuit dit gegeven is al merkbaar dat er een steeds groter beroep gedaan wordt op vrijwilligers en maatjes die af en toe of soms langduriger kunnen inspringen voor klusjes, voor ondersteuning of voor contact. Als Steunpunt bereiken ons ook veel van die vragen: weet je niet een goede tuinman? heb je niet iemand die af en toe een boodschap kan doen? mijn cliënt/ouder zou graag iemand willen ontmoeten voor een praatje of een bezoekje. Veel van de vacatures op onze website zijn momenteel gericht op individuele vragen, één-op-één, als maatje.

Dit is niet een specifiek vraag voor onze gemeente. In den lande zijn al voorbeelden van vele initiatieven als vrijwilligersprojecten waarin men mensen specifiek werft voor burenhulp, er ontstaan buurthulpplatforms, en meer en meer zijn er maatjesprojecten, waarin  burgers en lotgenoten voor elkaar klaar staan.

Heb jij wel eens stil gestaan bij de vraag wat je zou kunnen doen voor je omgeving? Er zijn mogelijkheden genoeg. Wil je meer informatie over je inzet als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een Buurtkamer, bij klussen in je buurt of als maatje voor iemand in je wijk? Kijk eens rond op onze vacaturebank of maak een afspraak voor een individueel gesprek om je mogelijkheden te bespreken.

Ga terug