Bedrijfsleider overall, 0,6 FTE (3 dg/wk)

Als bedrijfsleider heeft u de dagelijkse leiding en stuurt u de hoofden van de 5 taakvelden aan en adviseert u het bestuur in de te maken keuzes, investeringen en ontwikkelingen op de groentenhof. Om de dagelijkse gang van zaken te stroomlijnen is een heldere persoonlijkheid nodig die de vrijwilligers en hoofden van de taakvelden aanstuurt en weet te motiveren. De vrijwilligers moeten in hun kracht gezet worden en ze laten bijdragen aan de kwalitatieve ontwikkeling van de groentenhof. De vrijwilligers zijn veelal arbeidsongeschikt, lager opgeleid en zijn erg gemotiveerd. Wel zijn eenheid in uitvoering, heldere koers en afspraken nodig, waarbij van de bedrijfsleider wordt verwacht dat hij dit doet, in lijn met de missie en ambitie vanuit het bestuur.
Tevens informeert en adviseert de bedrijfsleider het bestuur over de ontwikkelingen en kansen voor de groentenhof en welke mogelijkheden en ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Organisatie: Stichting Vergeten Groenten
Categorie: Coördineren/Besturen
Locatie: Midden-Limburg
Opleiding: Nee
Ervaring: Niet van toepassing
Tijden: bespreekbaar
Plaats: Beesel
Aantal uren per week: minimaal 4
Aanvang: 09:00uur

Reageer op deze vacature