Pergamijn zoekt vrijwilligers voor diverse taken

22-01-2018
Pergamijn ziet als haar kernopdracht dat ze met de haar ter beschikking staande middelen het leven van cliënten met verstandelijke beperkingen op basis van hun keuzen, kansen en mogelijkheden ondersteunt en begeleidt. Om die keuzen, kansen en mogelijkheden voor de cliënten te kunnen bieden, heeft Pergamijn een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. In de ondersteuning en begeleiding is veel variatie toegespitst op de individuele cliënt. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

Vrijwilligers maken dat er extra zaken mogelijk zijn naast de directe zorg, waarbij de interesses en mogelijkheden van de client uitgangspunt zijn.

Spreekt het werken met doelgroep u aan maar weet u nog niet precies wat er mogelijk is binnen Pergamijn of wat u wilt, ga dan in gesprek en onderzoek welke plek voor u passend kan zijn.

Onkostenvergoeding: U ontvangt reiskosten á ?0,28 per km. Over andere gemaakte kosten worden op voorhand afspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat vrijwilligers geen kosten maken in hun vrijwilligerswerk.
Verzekering: WA-ongevallen.
Overeenkomst/contract: Ja, als blijkt dat na ongeveer 3 maanden het vrijwilligerswerk voor beide partijen naar tevredenheid verloopt krijgt u een vrijwilligersovereenkomst.
Overige informatie: Wij vragen van elke medewerker en vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag. kosten worden uiteraard vergoed.
Daarnaast vinden wij het van belang dat vrijwilligers betrokken worden bij de organisatie. Vandaar dat u allerlei informatie over de organisatie ontvangt en we u de mogelijkheid bieden tot een bijscholing. Daarnaast bieden wij u elk jaar een thema avond aan en een jaarlijks uitstapje als blijk van waardering voor uw vrijwilligerswerk.
Organisatie: Stichting Pergamijn
Categorie: Zorg
Locatie: Echt
Opleiding: Anders
Ervaring: Weinig
Tijden: in overleg
Plaats: Echt
Aantal uren per week: nader te bepalen
Aanvang: per heden

Reageer op deze vacature