Meerjarige financiering voor #Meedoen azc-bewoners

16-05-2023

Er is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meerjarige bekostiging toegezegd voor het programma #Meedoen. In Echt-Susteren loopt het programma met succes onder de titel #EchtMeedoen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ons laten weten dat er meerjarige financiering beschikbaar is voor #Meedoen. Hiermee komt er een einde aan de jaarlijkse onzekerheid over de inzet, de kwaliteit en de continuïteit van het vele werk door coördinatoren en vrijwilligers.

Samenwerking met het COA

In samenwerking met het COA zijn er, verspreid over het gehele land 38 #Meedoenbalies op asielzoekerscentra. Bij de #Meedoenbalies worden er matches gemaakt tussen vraag (vrijwilligerswerk, activiteiten) en aanbod (tienduizenden asielzoekers en statushouders) en wordt er begeleiding geboden. 

#Meedoenbalies

Niet alle nieuwkomers zijn bekend met het fenomeen vrijwilligerswerk. Organisaties die (willen) werken met nieuwkomers, zetten in op goede begeleiding. Bij de #Meedoenbalies worden er activiteiten en klussen gezocht voor de azc-bewoners en worden er azc-bewoners begeleid naar vrijwilligerswerk. Nu er structurele financiering beschikbaar is voor 2024 en verder, kunnen we #Meedoen verder ontwikkelen. 

Brug naar betaald werk of een betekenisvolle vrijwilligersbaan

#Meedoen, het doen van vrijwilligerswerk met en voor nieuwkomers is belangrijk voor de ontwikkeling van taal, de kennismaking met culturele gebruiken in Nederland en de opbouw van een netwerk. Daarnaast levert vrijwilligerswerk nieuwe ervaringen op. Vrijwilligerswerk is voor nieuwkomers de noodzakelijke stap op weg naar - misschien wel betaald - werk op. Als dat niet mogelijk is, dan is er altijd nog de gerede kans op een betekenisvolle ervaring of zinvolle bijdrage aan de samenleving als geheel. Net als die andere miljoenen Nederlanders. Fijn dat SZW voorziet in de bekostiging van #Meedoen.

Ga terug