Maximale vrijwilligersvergoeding verhoogd naar 1.900 euro per jaar in 2023

03-01-2023

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding stijgt per 1 januari 2023 van € 1.800 naar € 1.900. Een organisatie kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Over dit bedrag hoeft een organisatie geen belasting en premies te betalen. In 2022 kon een organisatie een maximale vergoeding geven van € 1.800. Per 1 januari 2023 is dit maximale bedrag verhoogd naar € 1.900.

Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding, dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding geeft om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de regels die de fiscus stelt voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je organisatie valt niet onder de vennootschapsbelasting of je organisatie is daarvan vrijgesteld.
  • Je organisatie is een sportvereniging of sportstichting, of een algemeen nut beogende instelling (ANBI status), en de vrijwilliger is niet bij je organisatie in dienst.
  • De vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn of haar beroep.

De vergoeding die de vrijwilliger voor het werk krijgt is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en de tijd die het gedane werk in beslag neemt.

Ga terug