#EchtMeedoen krijgt ook in 2023 een vervolg

13-12-2022

Het langlopende programma #Meedoen krijgt ook in 2023 financiering. Ook is er een motie aangenomen waardoor het ministerie moet kijken naar financiering op lange termijn. Steunpunt Vrijwilligers Echt Susteren werkt samen met COA in de Echtse variant van dit landelijk project #EchtMeedoen.

Voor het tweede jaar achtereen heeft Vereniging NOV moeten lobbyen om het programma #Meedoen, waarin vrijwilligerscentrales op 38 azc's asielzoekers en statushouders bemiddelen naar vrijwilligerswerk, opgenomen te krijgen in de begroting. Dat is gelukt met een amendement van ChristenUnie, GroenLinks, DENK, SGP, D66, CDA en PvdA. Dat betekent voor iedereen die aan het programma werkt een enorme opluchting, want het is erg belangrijk voor zowel nieuwkomers als de Nederlandse samenleving dat nieuwkomers vanaf dag één meedoen.

Nu wel langdurig?

Daarnaast hebben ChristenUnie, D66, GroenLinks en DENK een motie ingediend om meerjarige financiering te verkennen. Deze motie is aangenomen. Het ministerie moet hier volgens deze motie in de Voorjaarsnota op terug komen. 

Ga terug