Wie wil of kan er helpen inburgeren?

In de tweede helft van afgelopen jaar is vanuit de gemeente Echt-Susteren een project van start gegaan gericht op de snellere en geslaagdere inburgering van statushouders. Statushouders zijn mensen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning, die zich vestigen in de gemeente en waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid krijgt. Naast begeleiding op het gebied van huisvesting, inschrijving, papieren en taal, wordt er ook flink ingezet op het snel deelnemen aan vrije tijdsbesteding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

Met name voor dit laatste zijn we op zoek naar vrijwilligers, verenigingen en/of organisaties, die open staan voor het bieden van begeleiding en advies aan statushouders, bij hun inspanningen snel een plekje te verwerven binnen hun nieuwe woon- en leefomgeving.

Wat is er te doen?

Om statushouders op een goede manier te laten integreren is taal verwerven een belangrijke pijler. Dit gebeurt vaak voornamelijk in taallessen, maar net zo belangrijk is de taal te oefenen in (informele) contacten in je buurt, wijk of dorp. We zijn op zoek naar mogelijkheden om dit te doen, aansluitend bij wat men kan ( + opleiding, werkervaring) en interesses van betrokkenen.
Gedacht kan worden aan het bieden van extra faciliteiten om lid van een vereniging te worden, maar ook aan vacatures voor vrijwilligersfuncties: wat kunnen mensen voor rol spelen, als bijvoorbeeld zorghulp, assistent-coach, begeleider, horeca-medewerker, medewerker tuinploeg, etc. etc. De mogelijkheden zijn divers en uitgebreid.
U kunt ook denken aan zg. Werkmaatjes, die statushouders op de (vrijwilligers-)werkplek begeleiden of te laten meelopen en door op een praktische manier te assisteren in het bijbrengen van de taal, werkgewoonten en werkinhoud.

Kortom: denkt u een rol te kunnen spelen in genoemde onderdelen van het project of wilt u graag meer informatie over of bespreken wat er binnen uw organisatie mogelijk is neemt u dan contact op met Paul Heffels,  info@vrijwilligersechtsusteren.nl, tel. 06-57773808