Waar kun je nog meer terecht met je hulpvragen over corona?

Een initiatief voor het bijeen brengen van vraag en aanbod is de coronahulp van het grootste Nederlandse vrijwilligersplatform voor vrijwilligers ‘NL voor elkaar’. Een kleiner platform is ‘Gewoon mensen die mensen willen helpen’, waar ook vrijwilligers vraag en aanbod op postcode bij elkaar wordt gebracht. Het Rode Kruis krijgt veel hulpvragen binnen en zoekt daarvoor ook vrijwilligers via Ready2Help. Op het platform ‘Extra handen voor de zorg’ kunnen voormalige zorgprofessionals aan organisaties gekoppeld.

https://www.nlvoorelkaar.nl/corona-informatie