Informatieve avond over methodiek ‘In veilige handen’

Op maandagavond 1 april jl. heeft in Cultuurhuis Plats een informatieavond plaatsgevonden over het thema ‘In veilige handen’.

Als bestuur van een vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je uiteraard de zaakjes goed op orde hebben. Daar hoort het zorgen voor fysieke en sociale veiligheid ook bij, zowel voor vrijwilligers als leden of bezoekers.
Ongewenst gedrag komt ook voor in het vrijwilligerswerk. De methodiek ‘In veilige handen’ helpt bij het opstellen en invoeren van beleid om ongewenst gedrag en seksueel misbruik te voorkomen. Neem een kijkje op de website www.inveiligehanden.nl voor meer informatie. 

De informatieavond is inhoudelijk verzorgd door Henk Claessen en Yvette Litjens. Zij hebben de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de methodiek. Aan de orde is o.a. gekomen: de (gratis) VOG, het bespreekbaar maken van het onderwerp, voorbeelden over welk gedrag wel en welk gedrag niet kan, het maken van beleid en welke maatregelen getroffen kunnen worden om ongewenst gedrag te voorkomen. 

Als u de informatie van deze avond graag digitaal wilt ontvangen kunt u een bericht sturen naar info@vrijwilligersechtsusteren.nl. Ook als u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligers, 0475-484848.