#ECHTMEEDOEN samenwerking tussen COA-AZC Echt en Steunpunt Vrijwilligers Echt Susteren

'Wie woont er nu eigenlijk en hoe komen we in contact?' Zijn veelgehoorde vragen met betrekking tot AZC’s. 'We willen graag iets betekenen voor de bewoners, maar wat kan en mag?' Omgekeerd blijkt uit diverse onderzoeken dat ‘meedoen’ het welbevinden en de gezondheid van bewoners van AZC’s bevordert. Meedoen in vrijwilligerswerk, recreatieve activiteiten of buurtcontacten zijn mogelijkheden de taal maar ook kennis van de samenleving te vergroten door in aanraking te komen met Nederlanders en de Nederlandse taal. Op die manier helpt meedoen bij het vergroten van draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving. Vaker meedoen en zo sneller deel uit maken van de directe omgeving van het AZC is een van doelen van het landelijk project “Participatie en taal”. Biedt uw organisatie hen de kans?

In “Participatie en Taal” werkt COA samen met Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren. Via de #ECHTMEEDOEN-balie gaat men met de bewoners op zoek naar vrijwilligerswerk, een leuke recreatieve bezigheid, een taaltraining of wat er verder maar als passend gezien wordt. Allemaal gericht op een vroege integratie en participatie en zo het versterken van de positie van de deelnemer. Via een goede matching wordt getracht de bewoners te koppelen aan een passende lokale (vrijwilligers)organisatie.

In dit project wordt er echter breder gekeken dan alleen vrijwilligerswerk. Ook andere participatievormen worden in de matching meegenomen als inzet als maatje, het meehelpen met klussen, deelnemen aan (verenigings-)activiteiten. Veelal zal gewerkt worden met werkmaatjes, die zorgen voor een begeleiding van de deelnemer en voor introductie in de organisatie.

De nadruk ligt op maatwerk. We zorgen er voor dat inzet zinvol is voor de deelnemer, maar zeker ook voor de ontvangende organisatie.   

Uit de praktijk:
Sinds enige tijd helpen bewoners van AZC bij een supermarkt, waar ze de winkelwagentjes schoon en Covid-veilig houden. Zeer met plezier. Ze genieten van de reacties van de mensen die hun inzet waarderen, hen bedanken en aanmoedigen. Ze voelen zich trots en blij dat ze mogen meehelpen en vinden de contacten met de mensen fijn. De supermarkt is erg blij met de ondersteuning en draagt op deze manier zijn maatschappelijk steentje bij aan de integratie. Win-win dus.

Wilt je weten wat het project uw organisatie kan opleveren of wilt u meer informatie neem dan contact op met: LindaCuijpers@coa.nl of Paul.Heffels@menswel.nl

dit project wordt gefinancierd vanuit het Europees Migratie en Integratiefonds (AMIF)